top of page

Grunnvollen

En bok om meningen med livet

av Arvid Aasen

Hele boken kan leses gratis her

Grunnvollen - Fremside.jpg
Who is Jesus and why did He have to die?

1.

Hvem er Jesus og hvorfor måtte Han dø?

Grace, repentance, and baptism

5.

Nåden, Omvendelse og Dåp

Judgement Day and the end of the erth

9.

Dommedag og jordens ende

The creation and who God is

2.

Skapelsen og hvem Gud ER

What does it mean to be a Christian?

6.

Hva betyr det å være kristen?

Eternity and life after death

10.

Evigheten og livet etter døden

Why believe in the Bible?

3.

Hvorfor tro på Bibelen?

The Holy Spirit, Prayer, and Healing

7.

Den Hellige Ånd, Bønn og Helbredelse

The flood and the giants on earth

11.

Vannflommen og kjempene på jorden

What is sin,and where did it come from?

4.

Hva er synd og hvor kom den fra?

Spirutual struggle, the devil, and demons

8.

Åndskamp - djevelen og demoner

lesning

12.

Kan det finnes mer enn en sannhet?

Innledning

Har du Gud, kristne eller religion i vrangstrupen? 

Eller er du en lykkelig kristen eller en lykkelig ateist? 

 

Uansett hvor du er, håper jeg at denne boken kan være nyttig for deg. Boken er ment til å gi en grunnleggende forklaring av Bibelens budskap, og gi hjelp til å finne den røde tråden igjennom Bibelen. Bibelens historier, undervisning og profetier, fra begynnelse til slutt, gir et sammenhengende og sammensatt budskap. Det er mange detaljer og dybder som ikke kommer til å bli berørt i denne boken, så du vil fortsatt ha svært stor nytte av å lese Bibelen. Men kanskje denne boken kan gi deg en god start, slik at Bibelen blir lettere å forstå.    

 

Selv er jeg oppvokst i et kristent hjem hvor jeg hadde det godt og var beskyttet fra veldig mye vondt. I mine barneår opplevde jeg ikke troen som noe stress eller noe jeg måtte gjøre for å være god nok, troen bare føltes naturlig. I ungdomsårene og videre inn i voksenlivet begynte jeg å forstå mer og mer at selv om jeg både trodde på Gud og hadde en personlig relasjons med Ham, så var det en hel del «kristen politikk» eller rettere sagt «religion» i det jeg var en del av. Dette har jeg opplevd mye mer av siden jeg og familien flyttet til Frankrike og startet misjonsarbeid der i 2014.

 

For å si det enkelt; Religion og kristen politikk synes jeg er strevsomt!

Jeg har begitt meg ut på denne bokskrivingen fordi jeg forstår at så mange har vonde opplevelser med den kristne tro, kristendommen eller religion. Samtidig vet jeg at de aller fleste av oss mennesker søker etter svar på hvor vi kommer fra, meningen med livet eller om det finnes noe etter dette livet. Kanskje du har tanker og holdninger til Bibelen, Gud eller de kristne, som er grunnet på et uriktig fundament, utifra dine egne livserfaringer med religion eller kristne? 

Jeg opplever at religion og vi kristne ofte kan stå i veien slik at mennesker ikke får oppleve Bibelens budskap på en riktig måte og derfor ikke blir personlig kjent med Gud selv. Sener i boken kommer jeg derfor inn på dette med religion kontra hva bibeltro er, men dette etter at vi har gått gjennom hva grunnsannheten er.

 

Med denne boken ønsker jeg derfor å gi deg et lettfattelig sammendrag av den kristne tro basert på Bibelens budskap. Er du ny i troen og trenger en forklaring for å forstå de viktigste grunnsannhetene i Guds ord, Bibelen, eller du har vært kristen lenge, men ikke helt forstått hva summen av Guds ord er, da håper jeg at denne boken er for deg! 

Igjen vil jeg si – boken kan på ingen måte erstatte Bibelen, men jeg håper at den kan gjøre de viktigste bibelske sannhetene lettere å forstå. Enten du har lest Bibelen eller ikke, håper jeg at du kan gjøre nye oppdagelser om hvem Gud er. Jeg håper også at din forståelse av Bibelen og troen på Gud blir sterkere.  

 

Religion, ulike kulturer og trospraksis har gjort det vanskelig for oss å forstå hvem Gud egentlig er.

Bibelen har ofte blitt fremstilt som vanskelig å forstå for vanlige mennesker. Det har blitt sagt at en må være utdannet for å kunne forstå den. Dette har ført til at mange vegrer seg for å lese boken Gud har gitt oss, og mange har derfor aldri lest den, selv om de kaller seg kristne.   

 

Betegnelsen kristen er det mange som bruker om seg selv. Senere i denne boken vil jeg reflektere over hva ordet kristen betyr og hva som menes med å være en kristen. Jeg vil også reflektere over hva menighet eller kirke er, og hva Gud forventer av oss. Er det slik at en er kristen dersom en går til kirken på julaften?   

 

Uansett hva din tro er i dag, håper og tror jeg at du i denne boken vil få svar på ting du lurer på, og at du får flere ting å tenke på. Boken vil ikke gi deg svar på alle ting, men jeg håper den vil lede deg i en god retning, slik at Guds ord til deg kan bli lettere å forstå. Jeg opplever at det er Den Hellige Ånd som har minnet meg om å skrive denne boken. Siden jeg også vet at det er mange som søker å finne svar på livets mange spørsmål og finne meningen med livet, tar jeg meg tid til å skrive fordi jeg selv har opplevd at Bibelen har gitt meg de svarene jeg har søkt etter i livet.

 

Kapittel 1 gir et sammendrag av Bibelen fra begynnelsen til slutten. I de påfølgende kapitlene går vi litt mer i detalj på de viktigste grunnsannhetene. Senere i boken blir det mer om praktisk kristenliv, bønn, åndelighet og om omvendelse og synd. Jeg vil også riste litt i fordommer mot Bibelen, men kanskje viktigst av alt, riste litt i oss kristne, i praksiser, gjøremåter og «ovenfra-og-ned-holdninger» (hovmod) fra kristne. Jeg gjør ikke dette for selv å være stolt og si at jeg har forstått det, men for at vi som Jesu etterfølgere sammen kan våkne litt opp og forstå vår plass i samfunnet vi lever i. 

 

Jesus sa jo tross alt: 

«Dere skal elske hverandre slik som Jeg har elsket dere» 

Johannes 13:34

 

Kort sagt, det viktigste etter at vi har sikret oss livet med Gud i evigheten, er at vi forstår på hvilken måte vi kan være gode, kjærlige og overbærende med hverandre. Ulike meninger, holdninger og væremåter vil det alltid være, det er slik vi er skapt. Men selv i de mørkeste og vanskeligste situasjonene kan et lite smil, en hyggelig væremåte eller hjelpende hånd endre alt. I dette har vi alle mye å lære, også jeg, så derfor skal vi innom dette også. Ok?          

 

 

God lesning!

 

Arvid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12avslutning

Donate - WonByOne - meaning of life

Undervisning for å bli personlig kjent med Gud er gratis. Men å holde nettsiden i gang koster penger. Ønsker du å støtte oss?

bottom of page