top of page

Kapittel - 12

Kan det finnes mer 

enn en sannhet?

Dette er et vanskelig spørsmål og kanskje det største av dem alle, for hva er sant og hva er ikke sant? Kan det finnes mer enn en sannhet, eller finnes det bare en sannhet? 

Ut fra hva jeg ellers har skrevet her i denne boken, regner jeg med at du ikke blir veldig overrasket over konklusjonen min til slutt. Likevel, jeg synes det er viktig å ha en aktiv tankegang rundt dette, siden det ofte stilles spørsmål om hva er sant og ikke.

Det hevdes selvklart fra alle som legger ned en viss innsats i å finne sannheten, at en har funnet den, eller i det minste er på en veldig god vei til å finne den. Religionene hevder det samme, at det er de som er rette og mange av de hevder at alle andre har feil. Noen sier også at det er mange veier til samme svar, eller mange veier til Gud. 

«Alle veier fører til Rom» er det et uttrykk som sier, som antakelig stammer fra at Roma og dens religion har hatt stor innvirkning i flere århundrer, men er det slik at alle disse veiene fører til Gud og til den rette Sannheten?     

Jeg har i flere anledninger blitt møtt med ordene «Det som er sant for deg er sant for deg, og det som er sant for meg er sant for meg!» Hvilken løgn tenker jeg da, men hva svarer man...

Om absolutt alle ting i hele verden finnes det kun en sannhet til alt opphav. Alle er født av kun en spesifikk person, alle produkter er produsert på kun en spesifikk plass og i en uenighet er det kun en sannhet. Utfordringen er bare om sannheten fortelles 100% riktig eller om den er manipulert, pyntet litt på, eller dreid litt på slik at den passer til ens egen fordel.  

Innen religion brukes frykt aktivt for å holde mennesker vekke fra å søke etter annen sannhet, hvor frykt for å ikke passe inn eller å miste kontakt med familie og lignende brukes som virkemidler. Innen politikk brukes propaganda aktivt, er det noe en ikke støtter eller tenker annerledes, stemples det oftest som konspirasjon. Hva som formidles i propagandaen kan være riktig, men det kan også være feil. Det samme gjelder også med det som blir stemplet som konspirasjon, noe kan være riktig og andre ting kan være feil. Det er derfor viktig å ha en aktiv tankegang rundt spørsmålet, hva er den egentlige sannheten. Å følge magefølelsen eller å følge strømmen kan begge ha fatale konsekvenser. Selv de flotteste menneskene i verden kan fortelle deg løgn uten at de selv er klar over at det er det de gjør…

Jeg håper du bruker litt tid på å tenke over dette jeg her skriver og at du våger å stille spørsmål med den tankegangen du i dag har. At du tenker over hva som har påvirket deg til å tenke slik du tenker og det du tror på. Det kan godt vær at du ender opp med samme konklusjon som du allerede har, men da har du i hvert fall tenkt over det. 

Som jeg tidligere fortalte, så vokste jeg opp i en kristen familie. Men både da jeg var ungdom og flere ganger etter at jeg ble voksen har jeg utfordret meg selv i hva jeg egentlig tror på. Kan det være så enkelt, kan det være så fantastisk eller kan det være at det er noen andre som sitter på sannheten? Ja, jeg har virkelig utfordret meg selv og satt meg inn i andres tro for å prøve å finne ut av dette. Likevel, hver gang jeg igjen har satt meg ned med Bibelen og sagt til Gud, vis meg at Du er sann, så har Han vist meg at Han lever og Han svarer på hva jeg spør om. Ofte har det vært gjennom at jeg blir ledet til ulike bibelvers som sier noe om min situasjon der og da, eller at noen har kommet til meg, sendt meg en melding og sagt noe jeg trengte å høre, eller at bønnesvar har kommet og ting har ordnet seg på måter som ikke kan forklares ut fra en vanlig måte å gjøre ting på.               

 

Det finnes sannheter i alle religioner, i all læring, i all forskning og i alle trospraksiser, men i alt finnes det bare en sannhet som kan defineres som Sannheten. 

Med tanke på hvor vi kommer i fra og hvor vi skal tilbringe evigheten oppsummerer kong David det slik, i en bønn til Gud, i Salme 119:160 «Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.» 

Det er dette jeg selv også har opplevd, når jeg leser Bibelen, Guds ord, opplever jeg at summen av dette er sannhet – at Guds ord er levende og virksomt også den dag i dag!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avslutning

Donate to WonByOne

Undervisning for å bli personlig kjent med Gud er gratis. Men å holde nettsiden i gang koster penger. Ønsker du å støtte oss?

bottom of page