top of page

Avslutning

Avslutning, Hilsen
og Resurser

Jeg håper denne boken har vært nyttig for deg å lese, at du har fått noen åpenbaringer om Bibelen og om hvem Gud er. 

Veldig mye mer kunne vært nevnt og prøvd å forklare, men målet med denne boken er kun at du som leser skal få et bedre grunnlag til å forstå summen av hva Bibelen formidler. Målet er også at du selv skal ha lyst å lese Bibelen og at den boken (Bibelen) blir en daglig rutine for deg å lese. 

Vi spiser mat hver dag for at kroppene våre skal få næring og kunne fungere vel i alle dagens gjøremål. Slik er det også for våre åndelige liv, hver dag må vår ånd ha åndelig næring for å holde seg sunn og frisk. Det man putter inn av frisk og god mat eller av junk food, vil vise seg på sikt i form av en sunn eller usunn kropp og slik fungerer vår ånd også, akkurat likt!    

 

Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet alle ting i Bibelen riktig, det kan være at jeg forklarer eller bruker noe uriktig. Det er derfor viktig for meg å presisere at jeg tror Bibelen er 100% sann, at skrift forklarer skrift – altså summen av Bibelen er sann. Det er også viktig for meg at du personlig får et eierskap og forhold til Bibelen, slik at den også kan være en veileder for deg i ditt liv. 

Paulus summerer det veldig enkelt og greit i Flipperne 3:12-16

«Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er modne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag.»

Israel og jødefolket

Dette er et tema som kunne blitt brukt mer plass på enn det jeg gjør her. Jeg tror likevel det er viktig å nevne landet Israel og jødefolket på grunn av at de uttales som Guds utvalgte folk i Bibelen og at landet Israel ble gitt dem av Gud i gammeltestamentlig tid. Store deler av Bibelens handling skjer i dette landet og i landene rundt Israel. Det er også en hel del profetier knyttet til landet Israel og til jødefolket som enda ikke er gått i oppfyllelse. 

 

Jeg tror at jødehatet, antisemittismen og boikotting av dem er grunnlagt på sjalusi, noe som har sitt opphav fra djevelen selv, da han var sjalu på Guds trone. Jeg tror ikke jødene og Israel gjør alt rett, da de er vanlige mennesker som alle oss andre, men jeg tror at vi kristne skal be spesielt for dem. På slutten av endetiden vil hele verden snu seg mot Israel og prøve å utrydde dem igjen. Pass på at du ikke selv bygger opp et hat mot dette folket, be istedenfor dem, det vil du selv høste velsignelse av fra Gud og i din egen sjel.

Det skapte

Du og jeg er skapt på et helt bestemt vis og det måtte en mann og en dame til for at du skulle bli født. Dette er en sannhet uavhengig av hva vi tror på eller mener om -likekjønnet kjærlighet, -Guds ordning eller -skapelsens ordning… Slik er det også med trær, blomster og dyr, ja alt som har liv i seg blir formert på kun en bestemt måte. Alt kan manipuleres og endres i sin vekst, men livet i det kan ikke gis utenom det bestemte. Så hvem bestemte at det skulle være slik?

Kjærligheten

Love is love – sies det, men hva er ekte og sann kjærlighet? 

Er det forskjell på kjærlighet og respekt for hverandre?

Når barna mine har lekt på farlige steder, har min reaksjon vært at jeg har blitt sint og bestemt når jeg har ledet dem bort fra å leke slike plasser. Det er ikke fordi jeg er lei av dem og vil dem vondt, men fordi jeg elsker dem så mye og at jeg er redd for at noe vondt skal skje dem.    

Guds kjærlighet til oss er mye mer enn det. Han sendte Sin Sønn Jesus for å rettlede, vise oss livet og frelse oss fra evig fortapelse til et evig liv sammen med Han. Det er Gud som er kjærligheten.

1 Johannesbrev 4:7-8 «Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.»

Bibelens kjærlighets kapittel

"Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingen ting. Kjærligheten er tålmodig, den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.» Kjærligheten faller aldri bort. Om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forsto jeg som et barn og tenkte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne fullt ut slik som jeg også fullt ut er kjent. Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten."  - 1 Korinterbrevet 13 -

Ånden sier uttrykkelig

"Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som har fått brennemerket sin egen samvittighet. De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg fra mat som Gud har skapt til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. For all Guds skapning er god, og ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse, for det blir helliget ved Guds Ord og bønn. Hvis du pålegger søsknene dette, er du en god Jesu Kristi tjener, som nærer seg av troens ord og den gode lære som du så nøye har fulgt. Men forkast de verdslige kjerringaktige eventyr, og oppøv deg til gudsfrykt. For kroppslig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme. Dette er et troverdig ord og fullt verdt å ta imot. For det er mot dette mål vi både arbeider og lider hån, for vi stoler på Den levende Gud, Han som er Frelser for alle mennesker, og særlig for dem som tror. Befal og undervis dette! La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og ferd, i kjærlighet, ånd, tro og renhet. Ta vare på opplesningen av Skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, den som ble gitt deg ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Du skal tenke grundig på disse ting og leve helt i dem, så din framgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv og på læren! Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg." - 1.Timoteusbrev 4:1-16 -

Hilsen og Ressurser

Mitt største ønske er at alle mennesker får en reel mulighet til å høre det sanne evangeliet om Jesus Kristus, uten noen form for bindinger av noe slag annet enn til Jesus Kristus og Guds ord.

 

Derimot så drømmer jeg om og jeg håper på at sanne 

Jesus etterfølgere skal finne hverandre, på kryss av trossamfunn, nasjonalitet og kultur. Hvor de samles i hjem, på restaurant eller andre steder, for å oppmuntre hverandre og lærer hverandre de Bibelske sannhetene.

 

Jeg drømmer om å se den sanne Guds menighet reise seg før Jesus kommer igjen og henter Sine.

-Arvid-

 

Lenke til bestilling av bøker:

www.Jesus2Europe.no

eller Amazon

 

Kjøp deg - Bibelen Guds Ord hos:

Hermon.no

En Salme av kong David

Den rettferdiges arv og den ondes ulykke

La ikke din harme opptennes over dem som gjør ondt, og bli ikke misunnelig på dem som gjør urett! For de skal snart visne bort som gresset og tørke inn som de grønne vekster. Stol på Herren og gjør godt! Bo i landet og lev av Hans trofasthet! Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker. Overgi din vei til Herren, stol på Ham, Han skal gjøre det. Han skal føre din rettferdighet fram som lyset og din rett som høylys dag. Vær stille for Herren, og vent med lengsel på Ham! La ikke ditt sinne opptennes over den som har framgang på sin vei, den mann som setter onde planer i verk. Avstå fra vrede, og la harmen fare! Bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer. Sannelig, du skal se nøye etter hans sted, men det finnes ikke mer. Men de ydmyke skal arve landet, og de skal glede seg stort i rik fred. Den ugudelige legger planer mot den rettferdige og skjærer tenner mot ham. Herren ler av ham, for Han ser at hans dag kommer. De ugudelige har trukket sverdet og spent sin bue, for å felle den elendige og fattige, for å drepe dem som er oppriktige i sin ferd. Deres sverd skal trenge inn i deres eget hjerte, og deres buer skal knekkes. Bedre er det lille en rettferdig mann har, enn de mange ugudeliges overflod. For de ugudeliges armer skal brytes, men Herren støtter opp de rettferdige. Herren kjenner de oppriktiges dager, og deres arv skal vare til evig tid. De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og selv i dager med hungersnød skal de mettes. Men de ugudelige skal gå fortapt. 

 

Og Herrens fiender skal bli borte som engenes prakt. De skal bli til røyk og svinne bort. Den ugudelige låner og betaler ikke tilbake, men den rettferdige er barmhjertig og gir. For de som er velsignet av Ham, skal arve landet, men de som er forbannet av Ham, skal utryddes. Mannens skritt er fastlagt av Herren, og Han har behag i hans vei. Om han snubler, skal han ikke falle og bli liggende, for Herren støtter hans hånd. Jeg har vært ung og er nå gammel. Men jeg har aldri sett den rettferdige forlatt eller hans etterkommere tigge om brød. Hele dagen er han barmhjertig og låner ut, og hans etterkommere blir til velsignelse. Vik fra det som er ondt, og gjør godt, så skal du bli boende til evig tid. For Herren elsker rettferdig dom, og Han forlater ikke sine hellige. De blir bevart til evig tid, men de ugudeliges etterkommere skal utryddes. De rettferdige skal arve landet og bo i det til evig tid. Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge feller rettferdig dom. Han har sin Guds lov i sitt hjerte, ingen av hans skritt skal være ustøe. Den ugudelige holder øye med den rettferdige og søker å drepe ham. Herren skal ikke overlate ham i hans hånd, og Han skal ikke dømme ham skyldig når han får sin dom. Vent på Herren og hold fast på Hans vei, så skal Han opphøye deg til å arve landet. Du skal se at de ugudelige blir utryddet. Jeg har sett den ugudelige gå voldelig fram og utfolde seg som et frodig tre i egen jordbunn. Likevel ble han borte, se, han er ikke mer. Ja, jeg søkte etter ham, men han var ikke å finne. Merk deg den fullkomne, og hold øye med den oppriktige! For det er en framtid for fredens mann. Men overtrederne skal ødelegges, alle sammen. Framtiden får en brå ende for de ugudelige. Men de rettferdiges frelse er fra Herren. Han er deres styrke i trengselens tid. Og Herren skal hjelpe dem og utfri dem. Han skal fri dem ut fra de ugudelige og frelse dem, fordi de tar sin tilflukt til Ham.» 

- Salme 37 -

 

Derfor vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin åpenbarelse og sitt rike: Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet og undervisning. For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene bort fra å høre sannheten og vende seg til myter. Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste!» 

- 2. Timoteusbrev 4:1-5 -

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avslutning

Donate to WonByOne

Undervisning for å bli personlig kjent med Gud er gratis. Men å holde nettsiden i gang koster penger. Ønsker du å støtte oss?

bottom of page